Politika zasebnosti

POLITIKA VAROVANJA ZASEBNOSTI V DRUŽBI SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, D.O.O.

Glavni namen tega dokumenta je, da vas obvestimo o podatkih, ki jih zbiramo; o tem, kako se obdelujejo; in o tem, kako to vpliva na vas, to je na pravice, ki vam jih daje zakonodaja, in jih zagotavlja podjetje Summit Motors Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: ‘mi’) kot upravljavec osebnih podatkov.

Z različnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotavljamo, da so vaši osebni podatki varno obdelani, z namenom, da bi zaščitili vašo zasebnost in vam omogočili uveljavljanje pravic v skladu z veljavnimi predpisi, zlasti skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov upoštevamo načela zakonitosti, pravičnosti in preglednosti, omejitve namena, najmanjšega obseg podatkov, točnosti, omejitve shranjevanja ter celovitost in zaupnost.

Upravljavec podatkov Summit Motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
Oseba pooblaščena za varstvo osebnih podatkov: gdpr@summitmotors.si
Nameni in pravne osnove za obdelavo podatkov   (i) Analiza uporabnosti in kakovosti spletne strani in zagotavljanje njenega varnega delovanja, na osnovi našega zakonitega interesa (izboljšanje vsebin za boljšo uporabniško izkušnjo).
(ii) Upravljanje vaših zahtevkov, poizvedb in pritožb ter odgovarjanje nanje, na osnovi našega zakonitega interesa (izboljšanje naših izdelkov in storitev ter preprečevanje sodnih postopkov).
(iii) Ukrepanje glede vašega zahtevka za testno vožnjo in posredovanje vaših podatkov vašemu izbranemu trgovcu, na osnovi predpogodbenega odnosa, ki izhaja iz vaše zahteve.
(iv) Izvedba vpoklica vozil, kar je v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi.
(v) Izvajanje aktivnosti v zvezi z anketami o zadovoljstvu, na osnovi našega zakonitega interesa (izboljšanje naših izdelkov in storitev).
(vi) Kontaktiranje pred potekom roka veljavnosti aktivnosti, ki izhajajo iz našega pogodbenega ali pred-pogodbenega odnosa, kar upravičuje naš pogodbeni ali pred-pogodbeni odnos ali temelji na našem zakonitem interesu.
(vii) Spremljanje vpliva naših dejavnosti, analiza uspešnosti prodaje (poročanje), na osnovi našega zakonitega interesa (merjenje vpliva našega poslovanja in izboljšanje ponudb naših izdelkov in storitev).
(viii) Pošiljanje osebno prilagojenih promocijskih sporočil, informacij o naših proizvodih in storitvah, posebnih ponudbah za nakup ali vzdrževanje vozil, vabili na dogodke ali vabili za sodelovanje v nagradnih igrah, kar temelji na vašem izrecnem soglasju in/ali če je dovoljena brez vašega soglasja, na našem zakonitem interesu (za zagotavljanje ustrezne vsebine, za poglobitev pogodbenih odnosov z obstoječimi kupci naših izdelkov in storitev).
(ix) Upravljanje vaše udeležbe na prireditvah, v nagradnih igrah, tekmovanjih in podobno, kar temelji na našem zakonitem interesu (organizacija dogodkov).
(x) Odgovarjanje na vaše zahtevke za pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, kar je naša zakonska obveznost in vključuje preverjanje vaše identitete.
Obdelovalci – Prejemniki podatkov Vaše podatke lahko ob vaši privolitvi razkrijemo našim pooblaščenim trgovcem v Sloveniji ali izvajalcem storitev, ki so vključeni v proces zagotavljanja naših storitev, pri tem pa zagotavljamo ustrezna jamstva in skrbimo za zaščito vaših podatkov. V procesu doseganja skladnosti z zakonodajo smo v Summit Motors Ljubljana, d.o.o. in pri naših pooblaščenih trgovcih in serviserjih sprejeli, pri našem vsakodnevnem delu pa spoštujemo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo spoštovanje določil in zahtev zakonodaje ter standardov, ki jih določajo dobre prakse informacijske varnosti.
Pravice varstva osebnih podatkov Obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem zakonitem interesu, lahko nasprotujete, oziroma svoja soglasja lahko kadar koli prekličete. Za podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu osebnih podatkov, lahko zahtevate: popravek podatkov, izbris podatkov (razen, če je zahteva v nasprotju z veljavno zakonodajo), vpogled v podatke in izvor podatkov ter ugovor na obdelavo podatkov, vključno s prepovedjo pošiljanja obvestil ter druge pravice.
Svoje pravice uveljavljate tako, da nas o svoji odločitvi obvestite na e-naslov gdpr@summitmotors.si.
Več o pravicah iz naslova varstva osebnih podatkov si lahko preberete na https://ford.si/politika_zasebnosti.
Pravica do pritožbe V primeru zlorabe vaših podatkov se lahko obrnete na Summit Motors Ljubljana, d.o.o. na e-naslov: gdpr@summitmotors.si. Imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.
Dodatne informacije Več informacij najdete spodaj v sklopu ‘Celotna politika varovanja zasebnosti’ na spletni strani www.ford.si’. Ali pišite na naslov gdpr@summitmotors.si.

Celotna Politika varovanja zasebnosti v podjetju Summit Motors Ljubljana, d.o.o.

Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?

Vaše osebne podatke upravlja in obdeluje podjetje Summit Motors Ljubljana, d.o.o., ki se nahaja na naslovu Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.
Za vsa vprašanja glede obdelave podatkov ali vaših pravic se prosimo obrnite na pooblaščeno osebo za zaščito podatkov na e-naslov: gdpr@summitmotors.si

Za kakšne namene obdelujemo vaše osebne podatke?

Nameni obdelave, kategorije obdelanih podatkov in uporabljene pravne osnove so navedeni v spodnji preglednici:

Namen obdelave podatkov Kategorije obdelanih podatkov Pravna osnova
Analiza uporabnosti in kakovosti spletne strani in zagotavljanje njenega varnega delovanja. Podatki o brskanju in uporabi spletne strani Ta obdelava podatkov temelji na našem zakonitem interesu (izboljšanje vsebin za boljšo uporabniško izkušnjo). Če takšni obdelavi podatkov nasprotujete, vam ne moremo omogočiti dostopa do želenih vsebin.
Upravljanje vaših zahtevkov, poizvedb in pritožb ter odgovarjanje nanje. Informacije za stik
Informacije o vozilu in servisu
Ta obdelava podatkov temelji na našem zakonitem interesu (izboljšanje naših izdelkov in storitev ter preprečevanje sodnih postopkov). Če takšni obdelavi podatkov nasprotujete, upravljanje vaših zahtevkov ni izvedljivo.
Ukrepanje glede vašega zahtevka za testno vožnjo in posredovanje vaših podatkov vašemu izbranemu trgovcu. Informacije za stik
Podatki za testno vožnjo
Ta obdelava podatkov je potrebna in jo upravičuje predpogodbeni odnos, ki izhaja iz vaše zahteve.
Izvedba vpoklica vozil. Osebni podatki za identifikacijo
Podatki o vozilu
Ta obdelava podatkov je v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi.
Izvajanje aktivnosti v zvezi z anketami o zadovoljstvu
(npr. s storitvami naših pooblaščenih trgovcev pri nakupu novega vozila ali s storitvami naših pooblaščenih serviserjev po obisku servisa).
Osebni podatki za identifikacijo
Podatki o vozilu
Ta obdelava podatkov temelji na našem zakonitem interesu (izboljšanje naših izdelkov in storitev). Takšni obdelavi podatkov lahko nasprotujete.
Kontaktiranje pred potekom roka veljavnosti aktivnosti, ki izhajajo iz našega pogodbenega ali pred-pogodbenega odnosa (npr. klic pred iztekom veljavnosti ponudbe, kontakt pred iztekom garancije, vabilo na servis 11 mesecev po nakupu vozila). Osebni podatki za identifikacijo
Podatki o vozilu
To obdelavo podatkov upravičuje
naš pogodbeni ali pred-pogodbeni odnos ali temelji na našem zakonitem interesu (upravljanje za poglobitev pogodbenih odnosov z obstoječimi kupci naših izdelkov in storitev) Takšni obdelavi podatkov lahko nasprotujete.
Spremljanje vpliva naših dejavnosti, analiza uspešnosti prodaje (poročanje). Osebni podatki za identifikacijo
Podatki o vozilu
Ta obdelava podatkov temelji na vašem izrecnem soglasju in/ali če je dovoljena brez vašega soglasja, na našem zakonitem interesu (za zagotavljanje ustrezne vsebine, za poglobitev pogodbenih odnosov z obstoječimi kupci naših izdelkov in storitev). Takšni obdelavi podatkov lahko nasprotujete.
Z vašim soglasjem, kadar je to zakonsko predpisano, vas bomo kontaktirali prek navadne pošte, telefona ali elektronske pošte z osebno prilagojenimi promocijskimi sporočili, vključno z informacijami o naših izdelkih, posebnih ponudbah za nakup ali vzdrževanje vozil, vabili na dogodke ali vabili za sodelovanje v nagradnih igrah. Osebni podatki za identifikacijo
Podatki o vozilu
Ta obdelava podatkov temelji na vašem izrecnem soglasju in/ali če je dovoljena brez vašega soglasja, na našem zakonitem interesu (za zagotavljanje ustrezne vsebine, za poglobitev pogodbenih odnosov z obstoječimi kupci naših izdelkov in storitev). Takšni obdelavi podatkov lahko nasprotujete.
Upravljanje vaše udeležbe na prireditvah, v nagradnih igrah, tekmovanjih in podobno. Osebni podatki za identifikacijo
Podatki o vozilu
Ta obdelava podatkov temelji na našem zakonitem interesu (organizacija dogodkov). Če takšni obdelavi podatkov nasprotujete, vaše sodelovanje ni mogoče.
Odgovarjanje na vaše zahtevke za pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki (glejte razdelek ‘Katere pravice imate?’). Informacije za stik Ta obdelava podatkov temelji na naših zakonskih obveznostih in vključuje preverjanje vaše identitete.

Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?

Za predhodno navedene namene lahko obdelujemo naslednje podatke:

 • Podatki o brskanju in uporabi spletne strani, vključno z vrsto spletnega brskalnika in operacijskega sistema, ki ju uporabljate, vašim naslovom IP, datumom in časom vaše povezave z našo spletno stranjo, številom sej in vašo geografsko lokacijo v povezavi s storitvami zemljevidov tretjih oseb. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, ne morete uporabljati naše spletne strani.
 • Informacije za stik, vključno z vašim imenom in e-poštnim naslovom, telefonsko številko, vrsto zahtevka oz. pritožbe, datumom zahtevka in sporočilom, ki ste nam ga poslali. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, vas ne bomo mogli prepoznati ali odgovoriti na vašo poizvedbo oziroma zahtevo.
 • Podatki za testno vožnjo: da bi lahko posredovali vaše podatke za stik želenemu izbranemu trgovcu, ki bi vam omogočil zahtevano testno vožnjo, lahko poleg vaših podatkov za stik obdelamo informacije o izbranem trgovcu in Fordovem modelu, ki ste ga izbrali za testno vožnjo. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, vam ne bomo mogli zagotoviti možnosti za testno vožnjo ali pa se boste morali neposredno obrniti na izbranega trgovca.
 • Osebni podatki za identifikacijo, na primer: ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, davčna številka, datum rojstva;
 • Podatki o nakupu, na primer: številka kupoprodajne pogodbe, datum sklenitve pogodbe, številka računa, datum računa;
 • Podatki o lastništvu vozila, na primer: vrsta pogodbe o vzdrževanju, datum sklenitve pogodbe, datum izteka pogodbe;
 • Marketinške informacije, na primer: vrsta marketinške aktivnosti, v katero ste bili vključeni, datum kontakta, zbrani podatki na spletnih straneh in/ali v mobilnih aplikacijah, povezani podatki;
 • Podatki o vozilu (za čas vašega dejanskega lastništva vozila), na primer: znamka in model vozila, datum prve registracije, datum nakupa, številka šasije (VIN), informacije o storitvah servisiranja vozila, vrsta storitve (vzdrževanje, popravilo …), datum storitve, podatki o povezljivosti vozila.

Ko nam posredujete svoje osebne podatke za stik, morate jamčiti, (i) da ste pooblaščeni za posredovanje teh informacij; (ii) da ste svojo osebo (osebe) za stik obvestili o vsebini tega obvestila in (iii) da boste poskrbeli za posodobitev in natančnost svojih osebnih podatkov po tem, ko ste nam jih posredovali.

Kakšna je pravna osnova obdelave podatkov?

Vaše podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih osnovah:
Soglasje: v določenih primerih vas lahko zaprosimo za soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov (v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe (EU) 2016/679 (‘GDPR’)). Če je osnova naše obdelave soglasje, ga lahko kadar koli prekličete. Preklic soglasja nima nobenega učinka na obdelavo podatkov na osnovi vašega soglasja, preden ste soglasje dejansko preklicali.
Zakoniti oz. legitimni interes: obdelava podatkov lahko temelji tudi na našem legitimnem interesu za obravnavo vašega zahtevka ali pritožbe ali za odziv na pravne zahtevke (v skladu s členom 6(1)(f) GDPR).
Pogodba: obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
Zakonske obveznosti: vaše podatke lahko obdelujemo na osnovi svojih zakonskih obveznosti, da se odzovemo na zahtevke uradnih organov ali sodišč (v skladu s členom 6(1)(c) in (e) GDPR).
Pravni zahtevki: vaše podatke lahko obdelujemo za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo v primeru pravnih zahtevkov kot odziv na zahtevke tretjih oseb (v skladu s členoma 6(1)(f) in 9(2)(f) GDPR).

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše osebne podatke bomo zadržali samo tako dolgo, kot je to potrebno za doseganje namenov, zaradi katerih smo jih zbrali, vključno z izpolnitvijo zakonskih zahtev. Pri določitvi ustreznega obdobja zadržanja osebnih podatkov upoštevamo količino, naravo in občutljivost osebnih podatkov, morebitno tveganje škode v primeru nepooblaščene uporabe ali razkritja vaših osebnih podatkov, namene, zaradi katerih obdelujemo vaše osebne podatke, možnost doseganja teh namenov na druge načine in veljavne zakonske zahteve. V nekaterih primerih lahko anonimiziramo vaše osebne podatke, da jih ni več možno povezati z vami, in v tem primeru lahko uporabimo takšne informacije, ne da bi vas o tem obvestili.
Nekatere vaše osebne podatke moramo hraniti v arhivih, da se lahko odzovemo na katerikoli pravni postopek in v času veljavnosti predpisov, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.
Če imate z nami pogodbo, se vaši osebni podatki hranijo največ 10 let po vaši zadnji aktivnosti.
Podatke o brskanju in uporabi spletne strani bomo zadržali za največ 6 mesecev od vašega zadnjega obiska naše spletne strani. Podatke o testni vožnji bomo zadržali za največ 3 leta od datuma razkritja vaših osebnih podatkov trgovcu, ki ste ga izbrali za vašo testno vožnjo. Vaše informacije za stik bomo zadržali za dve leti od zadnjega stika z nami, razen v primeru, ko veljavni zakon določa drugače.

Poleg tega lahko RNS shrani vaše osebne podatke v skladu s predpisi Republike Slovenije ali EU. Primer tega je uredba EU o umiku potencialno škodljivih vozil. V skladu s to uredbo moramo hraniti osebne in kontaktne podatke vseh posameznikov, ki so lastniki avtomobilov naših znamk, da vas lahko obvestimo o morebitnem vpoklicu. Podatki, ki se hranijo zaradi skladnosti, se v nobenem primeru ne bodo uporabljali za druge namene, ker je to v nasprotju z zakonom.

Kdo lahko prejme vaše podatke?

Vaše osebne podatke lahko posredujemo ali razkrijemo:
Sodelavcem v našem podjetju, kateri jih potrebujejo za izpolnitev naših pogodbenih in pravnih obveznosti in le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev.
Našim izvajalcem storitev, to je pogodbenim partnerjem – ponudnikom storitev, ko obdelujemo vse ali del vaših osebnih podatkov, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje zaupanih jim nalog (npr. gostovanje naše spletne strani; storitve, povezane z delovanjem ali vzdrževanjem spletne strani; storitve, povezane z marketinškimi dejavnostmi, izvajanjem raziskav, kurirskih storitev itd. , katerih natančen in ažuren seznam lahko zahtevate na el. naslovu: gdpr@summitmotors.si). Vaši osebni podatki bodo preneseni le pooblaščenim službam zaradi njihovih funkcij in v okviru njihovi pristojnosti.
To spletno stran gosti podjetje En-Co Software Kft. (Madžarska, 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72. B. ép.) na strežnikih Azure, ki jih kot upravljavec podatkov zagotavlja podjetje Microsoft Ireland Operations Limited (naslov za stik: Data Protection Officer (uradna oseba za varstvo osebnih podatkov), One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irska; telefon: (+353) 1 850 940 940).
Trgovcem, ki ste jih izbrali za testno vožnjo ali jih navedli v svojem zahtevku ali pritožbi, da je možno razrešiti vašo pritožbo ali izpolniti vašo zahtevo.
Tretjim osebam, da izpolnimo vse zakonske obveznosti ali upravne ali sodne odločbe, in sicer samo pooblaščenim službam, zaradi njihovih dolžnosti in odgovornosti. V nekaterih primerih se lahko od nas zahteva, da vaše osebne podatke posredujemo lokalnim organom ali agencijam ali organom EU. V skladu z veljavno zakonodajo smo dolžni te informacije posredovati na zahtevo.

Upoštevajte, da se naša zaščita ne širi na spletne strani drugih ponudnikov, do katerih lahko dostopate preko povezav z naših spletnih strani.

Kolikor je to mogoče, so vaši podatki na strežnikih v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Ker pa se nekateri naši ponudniki storitev nahajajo v državah zunaj EGP, se vaši osebni podatki obdelujejo v teh državah. Nekatere države na podlagi odločbe oz. sklepa Evropske komisije o ustreznosti zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Nekatere države pa imajo lahko različne uredbe o osebnih podatkih iz Evropske unije. V tem primeru posebno pozornost posvečamo zagotavljanju, da se ta prenos opravi v skladu z veljavnimi predpisi in da se vzpostavijo zaščitni ukrepi, ki zagotavljajo raven varovanja vaše zasebnosti in vaših temeljnih pravic, ki so enake tistim, ki jih ponuja Evropska unija ali z uporabo standardnih pogodbenih klavzul Evropske komisije). Na podlagi enostavne zahteve, ki jo pošljete na naslov, naveden v razdelku “Katere so vaše pravice iz naslova varstva osebnih podatkov?”, vam lahko posredujemo več informacij o teh prenosih.

Vaše osebne podatke, ki jih shranjujemo, bomo razkrili samo osebam, določenim v tej Politiki zasebnosti, in jih ne bomo prodajali ali trgovali z njimi. Zagotavljamo vam, da so informacije, ki ste nam jih posredovali, varne, saj je to naš glavni cilj.

Katere so vaše pravice iz naslova varstva osebnih podatkov?

Upravičeni ste do uveljavljanja naslednjih pravic:

 • Pravica do dostopa: imate pravico izvedeti, ali imamo vaše osebne podatke in v tem primeru do zahteve za informacije, katere osebne podatke imamo. Odgovoriti moramo tudi na vprašanja, kot so – med drugim – zakaj uporabljamo vaše osebne podatke, navesti podrobnosti o podatkih, ki jih imamo, in komu smo zagotovili dostop do podatkov. Kljub temu to ni absolutna pravica in interesi drugih posameznikov lahko omejijo vašo pravico do dostopa.
 • Pravica do popravka: na vašo zahtevo moramo popraviti nepravilne osebne podatke ali dopolniti nepopolne osebne podatke.
 • Pravica do izbrisa (pravica do pozabe): na zahtevo zadevne osebe moramo v nekaterih primerih izbrisati osebne podatke.
 • Pravica do omejitve obdelave: na zahtevo zadevne osebe moramo v nekaterih primerih omejiti uporabo osebnih podatkov. V takšnih primerih smemo podatke uporabljati samo za omejene določene namene, kot določa zakon.
 • Pravica do prenosa podatkov: v določenih primerih imate pravico, da vam pošljemo vaše osebne podatke, do katerih imamo dostop, v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki, nato pa imate pravico, da te podatke brez našega nasprotovanja posredujete drugi stranki.
 • Pravica do nasprotovanja:

  Imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov z naše strani, to pa lahko od nas zahteva, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo več. Če imate pravico do ugovora in jo uveljavite, vaš ugovor pa je utemeljen, vaših osebnih podatkov za te namene ne bomo več obdelovali. Uveljavljanje te pravice je brezplačno.

 • Pravica do pritožbe: zaradi domnevne kršitve GDPR imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu v določeni državi članici, kjer prebivate. Če imate prebivališče v Sloveniji, je to Urad Informacijske pooblaščenke: https://www.ip-rs.si/.
  Pred vsako prijavo se prosimo obrnite na nas, da bi skupaj rešili vašo težavo.

Stik z nami
Posredujemo vam lahko dodatne informacije ali odgovorimo na vaše zahteve glede uveljavljanja vaših zgoraj navedenih pravic iz naslova varstva osebnih podatkov. Za stik z nami nam pošljite e-pošto z ustreznim zahtevkom na naslov gdpr@summitmotors.si.

Posodabljanje  Politike varovanja zasebnosti
Redno preverjamo skladnost naše Politike varovanja zasebnosti. Naša politika varovanja zasebnosti se lahko sčasoma spremeni. V skladu s to Politiko varovanja zasebnosti ne bomo zmanjšali vaših pravic brez vašega izrecnega soglasja. Na tej spletni strani bomo objavili vse spremembe in vas obvestili v primeru večjih sprememb.

Datum zadnje posodobitve: julij 2020.